วิธีแก้ปัญหา L2TP VPN สำหรับ Windows8 และ 10

เรียนผู้ใช้งาน L2TP VPN

เนื่องจากเอกสารวิธีการตั้งค่า L2TP VPN สำหรับ Windows 8 และ 10 ที่ได้ประกาศใช้ก่อนวันที่
19 ธ.ค. 59 มีบางขั้นตอนผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ L2TP VPN ได้
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้ทำการตั้งค่าใหม่ตามเอกสารที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ที่
เอกสารแก้ไข

ถ้าไม่สะดวกในการตั้งค่าใหม่ดังกล่าวด้วยตนเอง ขอให้ยกเครื่องมาที่ helpdesk ศูนย์คอมพิวเตอร์
หรือ โทรติดต่อมาที่ เบอร์ภายใน 2129 ภายนอก 074 28 2129 เพื่อให้จนท.ทำการ remote เข้าไปตั้งค่าที่เครื่องผู้ใช้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โทร. 2129