วิธีแก้ปัญหา OpenVPN

เรียนผู้ใช้งาน OpenVPN

ช่วงที่ผ่านมา พบปัญหาการใช้งาน OpenVPN เชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขคอนฟิกของ OpenVPN ใหม่ดังนี้
1. ดาวน์โหลดไฟล์คอนฟิกใหม่จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpncer.zip
2. แตกไฟล์ดังกล่าว จะได้ไฟล์หลายไฟล์ แต่ให้สำเนาเฉพาะไฟล์ชื่อ client.ovpn ไปทับไฟล์เดิม...
ที่อยู่ในเครื่องผู้ใช้ เช่น ในโฟลเดอร์ดังนี้
C:\Program Files\OpenVPN\config สำหรับ Windows 64 bits
C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config สำหรับ Windows 32 bits

ถ้าไม่สะดวกในการแก้ไขดังกล่าวด้วยตนเอง ขอให้ยกเครื่องมาที่ helpdesk ศูนย์คอมฯ หรือ โทรติดต่อมาที่ เบอร์ภายใน 2129 ภายนอก 074 28 2129 เพื่อให้จนท.ทำการ remote เข้าไปแก้ไขที่เครื่องผู้ใช้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงาน กรส.
ศูนย์คอมฯ
โทร. 2129