รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[13-07-2018 12:06:22] PKT-ISP-Link DOWN ---- nattika.h at Fri 13-07-2018 16:08:09 ----
[13-07-2018 12:06:22] HOST ALERT: PKT-ISP-Link;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[13-07-2018 13:16:42] HOST FLAPPING ALERT: PKT-ISP-Link;STARTED; Host appears to have started flapping (24.5% change > 20.0% threshold)

หลังจากที่วงจร Up เมื่อตรวจสอบจาก smokeping พบว่ามีแพ็คเก็จ loss เกิดขึ้น และสถานะการทำงานผิดปกติ 

สำหรับกรณีนี้จะปิดเคสได้ก็ต่อเมื่อสถานะการทำงานของกราฟใน smokeping เป็นปกติแล้ว (ข้อเสนอแนะจากพี่โอ๊ปและพี่เล็ก) 

(CAT Ticket:1699408) ทางเจ้าหน้าที่ CAT แจ้งว่า บริเวณ สค. ภูเก็ต double fault link ขาด 2 ฝั่ง 10G IT_Software - ภูเก็ต และ 10G ป่าตอง - กระรน ซึ่ง traffic จะวิ่งไปทางเกาะยาวน้อย(เป็น microwave) เส้นทางเดียว อาจจะทำให้เกิดคอขวดได้

NH
[13-07-2018 12:06:22] PKT-ISP-Link DOWN ---- nattawut.w at Fri 13-07-2018 17:56:49 ----
กลับสู่สภาวะปกติ
[13-07-2018 16:50:12] HOST ALERT: PKT-ISP-Link;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 8.22 ms
ซึ่ง สอดคล้องกับการทำงานของโปรแกรม smokeping พบว่าสถานะการทำงานปกติ เมื่อเวลา 16.55

cause: fiber optic 48 Core ขาดห่างจาก Node ประมาณ 1.6 กม.
downtime : 4 h 44 m
SR# 21950

NW
[13-07-2018 12:06:22] PKT-ISP-Link DOWN ---- nattika.h at Fri 13-07-2018 16:02:51 ----
[13-07-2018 12:06:22] HOST ALERT: PKT-ISP-Link;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[13-07-2018 13:16:42] HOST FLAPPING ALERT: PKT-ISP-Link;STARTED; Host appears to have started flapping (24.5% change > 20.0% threshold)

หลังจากที่วงจร Up เมื่อตรวจสอบจาก smoke ping พบว่ามีแพ็คเก็จ loss เกิดขึ้น และสถานะการทำงานผิดปกติ ตามภาพ

สำหรับกรณีนี้จะปิดเคสได้ก็ต่อเมื่อสถานะการทำงานของกราฟเป็นปกติแล้ว (ข้อเสนอแนะจากพี่โอ๊ปและพี่เล็ก)
[13-07-2018 12:06:22] PKT-ISP-Link DOWN ---- nattika.h at Fri 13-07-2018 16:02:35 ----
[13-07-2018 12:06:22] HOST ALERT: PKT-ISP-Link;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[13-07-2018 13:16:42] HOST FLAPPING ALERT: PKT-ISP-Link;STARTED; Host appears to have started flapping (24.5% change > 20.0% threshold)

หลังจากที่วงจร Up เมื่อตรวจสอบจาก smoke ping พบว่ามีแพ็คเก็จ loss เกิดขึ้น และสถานะการทำงานผิดปกติ ตามภาพ

สำหรับกรณีนี้จะปิดเคสได้ก็ต่อเมื่อสถานะการทำงานของกราฟเป็นปกติแล้ว (ข้อเสนอแนะจากพี่โอ๊ปและพี่เล็ก)
[13-07-2018 08:41:42] wisw8-NTR down ---- samphan at Fri 13-07-2018 13:15:08 ----
[13-07-2018 08:41:42] HOST ALERT: wisw8-NTR;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

โทรสอบถามเจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ไฟฟ้าไม่ได้ดับ

SL
[13-07-2018 08:41:42] wisw8-NTR down ---- samphan at Fri 13-07-2018 13:19:37 ----
ทำให้ AP ของคณะทรัพฯที่ศูนย์คอมฯดูแลจำนวน 8 ตัว ดาวน์ทั้งหมด
เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แต่พบว่าอุปกรณ์ up ขึ้นมาก่อน

เจ้าหน้าที่คณะทรัพยฯแจ้งมาภายหลังว่ามีช่างไฟฟ้าที่คณะกำลังดำเนินการบางอย่างในบริเวณนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าที่จ่ายให้อุปกรณ์ดับได้

[13-07-2018 09:17:02] HOST ALERT: wisw8-NTR;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.93 ms

***Case close***
Cause: Probably electric maintenance in the area by the faculty personnel
Solution: Power restored
Total downtime in guaranteed period: 36 mins

บันทึกลงไฟล์ excel แต่ไม่คิด KPI เนื่องจากเกิดจากสาเหตุด้านไฟฟ้าของคณะฯเอง

SL
[11-07-2018 13:16:22] TRG-UniNet DOWN ---- kosol.p at Wed 11-07-2018 14:22:07 ----
[11-07-2018 13:16:22] HOST ALERT: TRG-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ uninet 

[11-07-2018 13:53:22] HOST ALERT: TRG-UniNet;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.06 ms

Downtime : 37m
[07-07-2018 21:36:52] XN4-LRC-L6A7;DOWN ---- visit.t at Sat 07-07-2018 22:35:59 ----
[07-07-2018 21:36:52] HOST ALERT: XN4-LRC-L6A7;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แก้ไขในวันเวลา ราชการ ปกติ

vt
[07-07-2018 21:36:52] XN4-LRC-L6A7;DOWN ---- tipaporn.p at Mon 09-07-2018 13:20:21 ----
แจ้งผู้ดูแลรับทราบแล้ว

TI