รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[17-01-2018 07:54:15] DRM3Y41A DOWN ---- nattika.h at Wed 17-01-2018 09:01:04 ----
[17-01-2018 07:54:15] HOST ALERT: DRM3Y41A;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งผู้ดูแลรับทราบแล้ว

NH
[15-01-2018 09:47:55]wisw-Dorm7_2 down ---- suntaree.n at Mon 15-01-2018 10:00:05 ----
[15-01-2018 09:47:55] HOST ALERT: wisw-Dorm7_2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งผู้ดูแลตรวจสอบ

SN.
[15-01-2018 09:47:55]wisw-Dorm7_2 down ---- suntaree.n at Mon 15-01-2018 10:13:17 ----
[15-01-2018 10:01:45] HOST ALERT: wisw-Dorm7_2;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.28 ms

***Case closed***
Cause: หอพักซ่อมไฟ
Total downtime in guaranteed period: 14 mins
Total downtime in non-guaranteed period: -

SR# 20446  

บันทึกลงไฟล์ excel แต่ไม่คิด KPI

SN.
[14-01-2018 18:49:45] FitnessAP1 DOWN ---- sutthana.t at Sun 14-01-2018 22:35:32 ----
[14-01-2018 18:49:45] HOST ALERT: FitnessAP1;DOWN;HARD;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 18:49:45] FitnessAP1 DOWN ---- suntaree.n at Mon 15-01-2018 11:14:09 ----
สอบถามผู้ดูแล FitnessAP1 down ก่อนหน้าไฟฟ้าดับ
ตรวจสอบย้อนหลังพบบันทึกเคสไว้ใน [09-09-2017 06:11:16] wisw8-RongChang_2, Spx-F2AP1, Spx-F3AP1, FitnessAP1 DOWN 
> ปิดการบันทึกเหตุเสียของเคสนี้ 

SN.
[14-01-2018 19:09:15] NTR04 DOWN ---- sutthana.t at Sun 14-01-2018 22:33:17 ----
Host Down[14-01-2018 19:09:15] HOST ALERT: NTR04;DOWN;HARD;10;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[14-01-2018 19:07:55] HOST ALERT: NTR04;DOWN;SOFT;9;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[14-01-2018 19:06:35] HOST ALERT: NTR04;DOWN;SOFT;8;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[14-01-2018 19:05:15] HOST ALERT: NTR04;DOWN;SOFT;7;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[14-01-2018 19:03:55] HOST ALERT: NTR04;DOWN;SOFT;6;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[14-01-2018 19:02:35] HOST ALERT: NTR04;DOWN;SOFT;5;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[14-01-2018 19:01:15] HOST ALERT: NTR04;DOWN;SOFT;4;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 19:09:15] NTR04 DOWN ---- suntaree.n at Mon 15-01-2018 11:28:08 ----
[14-01-2018 18:57:15] HOST ALERT: NTR04;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100% 

แจ้งผู้ดูแลตรวจสอบแล้ว

SR# 20450  

SN.
[14-01-2018 08:58:05] wisw8-Px, sw-oldgym, sw-swimming DOWN ---- ponpitak.s at Sun 14-01-2018 09:11:33 ----
[14-01-2018 08:58:55] SERVICE ALERT: wisw8-Px;SSH;CRITICAL;HARD;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
[14-01-2018 08:58:05] HOST ALERT: wisw8-Px;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[14-01-2018 08:57:15] HOST ALERT: sw-oldgym;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 08:57:05] SERVICE ALERT: sw-oldgym;telnet;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

[14-01-2018 08:58:05] SERVICE ALERT: sw-swimming;telnet;CRITICAL;HARD;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
[14-01-2018 08:57:35] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

และจะมีอุปกรณ์เครือข่ายของคณะอื่นๆ อีกหลายคณะที่จะ down ตามมา
เนื่องจากไฟฟ้าดับ ตามประกาศนี้
เรียนทุกท่าน

     ด้วยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์
แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่1  และต้องมีการติดตั้งตู้ Switch
Gear    แรงสูงใหม่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนั้น
จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวใน           วันอาทิตย์ที่
14 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.
บริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้มีดังนี้คือ
1.  คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.  คณะวิทยาศาสตร์ ยกเว้น อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี,
พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา NML, (PR พลีคลินิก 1), (ML พลีคลินิก 1),
(เคมีฝั่งตะวันตก), ชีววิทยา,
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา,สถานสัตว์ทดลองภาคใต้
3.  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
4.  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6.  คณะสัตวแพทยศาสตร์
7.  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
8.  คณะเภสัชศาสตร์
9.  คณะพยาบาลศาสตร์ทั้งหมด ยกเว้นอาคาร 1,2
10.  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาคารบริหารวิชาการรวม
11.  แฟลตที่พัก อ.1 - อ.23 และบ้านพักหมู่บ้านเก่า – หมู่บ้านใหม่ทั้งหมด
12.  สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาและสุขภาพ
  หากดำเนินการเสร็จก่อนเวลาข้างต้นจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด

         จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
                กองอาคารสถานที่
                   โทร.2179
[14-01-2018 08:58:05] wisw8-Px, sw-oldgym, sw-swimming DOWN ---- ponpitak.s at Sun 14-01-2018 16:42:59 ----
สรุป เมื่อไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ที่ up แล้วมีดังนี้

*** ปิด case wisw8-Px ***
[14-01-2018 09:13:55] HOST ALERT: wisw8-Px;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.93 ms
[14-01-2018 09:13:45] SERVICE ALERT: wisw8-Px;SSH;OK;HARD;1;SSH OK - Com OS-5.20 (protocol 1.99)
สาเหตุ : ไฟฟ้าดับ
แก้ไข : n/a
เริ่ม down เวลา 14-01-2018 08:58น.
เริ่ม up   เวลา 14-01-2018 09:13น.
down time ในเวลาประกัน ไม่มี
down time นอกเวลาประกัน 15นาที
ไม่คิด KPI

อุปกรณ์ที่ยัง down อยู่มีดังนี้

coe-gw, cs-gw, esw-agi
-------วัน เวลาเริ่ม down------------------
[14-01-2018 09:26:15] HOST ALERT: coe-gw;DOWN;SOFT;2;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 09:24:55] HOST ALERT: coe-gw;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[14-01-2018 09:15:55] HOST ALERT: cs-gw;DOWN;SOFT;2;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 09:14:35] HOST ALERT: cs-gw;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[14-01-2018 09:30:15] HOST ALERT: esw-agi;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 09:30:05] SERVICE ALERT: esw-agi;SSH;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

esw-icc, sw-oldgym, sw-swimming
------------วัน เวลาเริ่ม down------------------------
[14-01-2018 09:30:25] SERVICE ALERT: esw-icc;SSH;CRITICAL;HARD;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
[14-01-2018 09:30:15] HOST ALERT: esw-icc;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[14-01-2018 08:57:15] HOST ALERT: sw-oldgym;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 08:57:05] SERVICE ALERT: sw-oldgym;telnet;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

[14-01-2018 08:58:05] SERVICE ALERT: sw-swimming;telnet;CRITICAL;HARD;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
[14-01-2018 08:57:35] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

agi03 (PSU WiFi Trapeze-Fac AP)
-----------วัน เวลาเริ่ม down-----------------------
[14-01-2018 09:32:55] HOST ALERT: AGI03;DOWN;SOFT;2;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 09:31:35] HOST ALERT: AGI03;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-01-2018 08:58:05] wisw8-Px, sw-oldgym, sw-swimming DOWN ---- suntaree.n at Mon 15-01-2018 11:09:04 ----
[14-01-2018 19:56:05] HOST ALERT: cs-gw;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.77 ms
Total downtime in guaranteed period: 7 hrs 6 mins
Total downtime in non-guaranteed period: 3 hrs 26 mins
###################

[14-01-2018 19:06:55] HOST ALERT: coe-gw;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.41 ms
Total downtime in guaranteed period: 7 hrs 16 mins
Total downtime in non-guaranteed period: 2 hrs 36 mins
###################

[14-01-2018 20:00:05] HOST ALERT: esw-agi;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 92.95 ms
Total downtime in guaranteed period: 7 hrs 
Total downtime in non-guaranteed period: 3 hrs 30 mins
###################

[14-01-2018 18:28:35] HOST ALERT: esw-icc;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.41 ms
Total downtime in guaranteed period: -
Total downtime in non-guaranteed period: 8 hrs 58 mins
###################

[14-01-2018 18:49:35] HOST ALERT: sw-oldgym;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 10.28 ms
Total downtime in guaranteed period: -
Total downtime in non-guaranteed period: 9 hrs 52 mins
###################

[14-01-2018 20:48:05] HOST ALERT: sw-swimming;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.25 ms
Total downtime in guaranteed period: -
Total downtime in non-guaranteed period: 11 hrs 51 mins
###################

[14-01-2018 19:57:05] HOST ALERT: AGI03;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.72 ms
Total downtime in guaranteed period: -
Total downtime in non-guaranteed period: 8 hrs 26 mins
###################


***Case closed***
Cause: มหาวิทยาลัยงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

SR# 20445 

บันทึกลงไฟล์ excel แต่ไม่คิด KPI
[13-01-2018 22:19:15] sw-swimming DOWN ---- sutthana.t at Sat 13-01-2018 22:32:04 ----
13-01-2018 22:19:15] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;HARD;10;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:17:55] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;9;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:16:35] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;8;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:15:15] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;7;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:13:55] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;6;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:12:35] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;5;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:11:15] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;4;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:09:55] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;3;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[13-01-2018 22:08:35] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;2;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Service Critical[13-01-2018 22:08:05] SERVICE ALERT: sw-swimming;telnet;CRITICAL;HARD;2;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
Host Down[13-01-2018 22:07:15] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Service Critical[13-01-2018 22:07:05] SERVICE ALERT: sw-swimming;telnet;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
[13-01-2018 22:19:15] sw-swimming DOWN ---- ponpitak.s at Sun 14-01-2018 16:23:37 ----
[14-01-2018 04:58:05] HOST ALERT: sw-swimming;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.14 ms
[14-01-2018 04:57:55] SERVICE ALERT: sw-swimming;telnet;OK;HARD;2;TCP OK - 0.002 second response time on 10.135.97.226 port 23

*** ปิด case ***
สาเหตุ : ไม่ทราบ
แก้ไข : n/a
เริ่ม down เวลา 13-01-2018 22:19น.
เริ่ม up   เวลา 14-01-2018 04:57
down time ในเวลาประกัน ไม่มี
down time นอกเวลาประกัน 6 ชม. 38นาที
ไม่คิด KPI