รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[23-09-2017 22:11:46] Spx-F2.5AP5 ,esw-dp01 DOWN ---- sutthana.t at Sat 23-09-2017 22:23:11 ----
[23-09-2017 22:13:06] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;HARD;10;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:11:46] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;9;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:10:26] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;8;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:09:06] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;7;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:07:46] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;6;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:06:36] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;5;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:05:16] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;4;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:03:56] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;3;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:02:36] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;2;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-09-2017 22:01:16] HOST ALERT: Spx-F2.5AP5;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[21-09-2017 06:17:46] sw-dorm15, wisw-Dorm15_1 DOWN ---- nattika.h at Thu 21-09-2017 09:02:06 ----
[21-09-2017 06:20:26] HOST ALERT: sw-dorm15;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[21-09-2017 06:17:46] HOST ALERT: wisw-Dorm15_1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

และเป็นเหตุให้อุปกรณ์ wisw-Dorm12, wisw-Dorm13, wisw-Dorm14 ไม่สามารถใช้งานได้

[21-09-2017 06:17:56] HOST ALERT: wisw-Dorm15_2;UNREACHABLE;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[21-09-2017 06:17:26] HOST ALERT: wisw-Dorm12;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[21-09-2017 06:18:06] HOST ALERT: wisw-Dorm13;UNREACHABLE;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[21-09-2017 06:17:46] HOST ALERT: wisw-Dorm14;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ประสานเจ้าหน้าที่หอพักทราบว่าไม่มีไฟฟ้าดับ จึงต้องประสานให้ช่างเข้าทำการตรวจสอบต่อไป

NH
[21-09-2017 06:17:46] sw-dorm15, wisw-Dorm15_1 DOWN ---- nattika.h at Thu 21-09-2017 15:37:19 ----
ระบบกลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว

[21-09-2017 15:06:26] HOST ALERT: sw-dorm15;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.48 ms

[21-09-2017 15:01:26] HOST ALERT: wisw-Dorm15_1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.28 ms

***Case closed***
Cause: ระบบไฟฟ้ามีปัญหา
Solution: N/A
Total downtime in guaranteed period: 6 hrs. 36 mins
Total downtime in non-guaranteed period: 2hrs. 13 mins

NH
[19-09-2017 09:40:26] radius2 down ---- tipaporn.p at Tue 19-09-2017 10:27:35 ----
[19-09-2017 09:40:26] HOST ALERT: radius2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เซิร์ฟเวอร์มีการรีบูต และใช้เวลาในการซ่อมไฟล์ระยะหนึ่ง
SR# 19557   

TI
[19-09-2017 09:40:26] radius2 down ---- samphan at Wed 20-09-2017 12:16:18 ----
[19-09-2017 13:08:46] HOST ALERT: radius2;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.92 ms

เนื่องจากมีการ auto update server ทำให้ server reboot และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ/ซ่อมดิสก์นาน ส่งผลกระทบต่อการใช้งานผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถ authen เข้าใช้งานได้ และการให้บริการของ secondary radius ที่ตั้งค่าวไว้ให้ส่งไปยังวิทยาเขตต่างๆมีปัญหา

***Case closed***
Cause: Server restarted
Solution: N/A
Total downtime in guaranteed period: 3 hrs 28 mins

บันทึกลงไฟล์ excel เพื่อคิด KPI เนื่องจากกระทบการให้บริการ และการให้บริการของ secondary radius ที่ตั้งค่าวไว้ให้ส่งไปยังวิทยาเขตต่างๆมีปัญหา

SL
[14-09-2017 17:12:56] TRG is out of service (Maintenance) ---- sakorn.h at Fri 15-09-2017 00:13:55 ----
[14-09-2017 17:12:56] HOST ALERT: TRG-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

SH.
2097
[14-09-2017 17:12:56] TRG is out of service (Maintenance) ---- sakorn.h at Fri 15-09-2017 00:14:31 ----
[14-09-2017 19:38:26] HOST ALERT: TRG-UniNet;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 3.39 ms

SH.
2097
[14-09-2017 17:12:56] TRG is out of service (Maintenance) ---- sakorn.h at Fri 15-09-2017 00:17:53 ----
Downtime

Start > 05.26 pm
End  > 07.38 pm

Downtime > 2h12m

This is announced as maintenace (Replacing Cisco router by 40G Firewall), then it's not recorded as downtime.

SH.
2097
[14-09-2017 12:52:46] dc-pkt DOWN ---- kosol.p at Thu 14-09-2017 13:11:10 ----
[14-09-2017 12:52:46] HOST ALERT: dc-pkt;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทราบว่าไฟฟ้าดับ


KP
[14-09-2017 12:52:46] dc-pkt DOWN ---- kosol.p at Thu 14-09-2017 14:07:49 ----
[14-09-2017 13:25:46] HOST ALERT: dc-pkt;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 11.54 ms

อุปกรณ์กลับมาปกติ

KP
[13-09-2017 15:08:26] esw-dp04 down ---- suntaree.n at Wed 13-09-2017 15:13:23 ----
[13-09-2017 15:08:26] HOST ALERT: esw-dp04;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

SN.
[13-09-2017 15:08:26] esw-dp04 down ---- suntaree.n at Wed 13-09-2017 15:33:48 ----
[13-09-2017 15:24:16] HOST ALERT: esw-dp04;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.52 ms

cause: คณะแพทย์แผนไทย ถอดปลั๊กอุปกรณ์ ทำให้ไฟดับ 
guaranteed downtime: 16 mins
non-guaranteed downtime: -
cause: เปลี่ยนอุปกรณ์

SN.