รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[24-07-2017 20:36:48] esw-dp01 DOWN ---- kosol.p at Mon 24-07-2017 20:45:44 ----
[24-07-2017 20:36:48] HOST ALERT: esw-dp01;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ติดต่อเจ้าหน้าที่ SPX แต่ไม่รับสาย
ไม่ทราบสาเหตุ คาดว่าเจ้าหน้าที่ tot ดับไฟ


KP
AP-Xirrus-PressCenter DOWN ---- sutthana.t at Sun 23-07-2017 20:04:10 ----
Host Down[23-07-2017 19:24:37] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;HARD;10;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:23:17] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;9;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:21:57] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;8;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:20:37] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;7;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:19:17] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;6;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:17:57] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;5;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:16:37] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;4;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:15:17] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;3;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:13:57] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;2;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Host Down[23-07-2017 19:12:37] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
AP-Xirrus-PressCenter DOWN ---- sutthana.t at Sun 23-07-2017 20:07:32 ----
ทราบว่ามีการปิดและเก็บอุปกรณ์ AP หลังจากเลิกใช้งานในแต่ละวัน (ไม่กระทบบริการ)
AP-Xirrus-PressCenter DOWN ---- sutthana.t at Sun 23-07-2017 20:08:13 ----
รายการนี้ไม่นับ KPI เพราะไม่กระทบกับบริการ และเป็นการปิดเปิดตามการใช้งานจริง
[20-07-2017 19:04:57] AP-Xirrus-PressCenter down ---- haruthai.s at Thu 20-07-2017 19:10:41 ----
[20-07-2017 19:04:57] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ทราบว่ามีการปิดและเก็บอุปกรณ์ AP หลังจากเลิกใช้งานในแต่ละวัน (ไม่กระทบบริการ)

HS
[20-07-2017 19:04:57] AP-Xirrus-PressCenter down ---- tipaporn.p at Fri 21-07-2017 10:34:26 ----
[21-07-2017 08:54:07] AP-Xirrus-PressCenter down
[21-07-2017 08:54:07] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.74 ms
[20-07-2017 19:04:57] HOST ALERT: AP-Xirrus-PressCenter;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
non-guaranteed downtime: 13 hr 26 m
guaranteed downtime: 24 m

รายการนี้ไม่นับ KPI เพราะไม่กระทบกับบริการ และเป็นการปิดเปิดตามการใช้งานจริง

TI
[20-07-2017 17:31:37] AP-Xirrus-LowerField down ---- haruthai.s at Thu 20-07-2017 17:40:47 ----
[20-07-2017 17:31:37] HOST ALERT: AP-Xirrus-LowerField;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

HS
[20-07-2017 17:31:37] AP-Xirrus-LowerField down ---- haruthai.s at Thu 20-07-2017 19:05:05 ----
[20-07-2017 18:52:17] HOST ALERT: AP-Xirrus-LowerField;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.21 ms

non guaranteed downtime: 1 hr 21 mins
cause: สาย power ของอุปกรณ์ power injector ที่จ่ายไฟให้กับ AP หลวม
solution: เปลี่ยนสาย power เส้นใหม่

HS
[19-07-2017 23:25:47] PTN-UniNet Problem ---- sakorn.h at Thu 20-07-2017 08:28:37 ----
[19-07-2017 23:25:47] HOST ALERT: PTN-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

SH.
2097
[18-07-2017 14:20:12] esw-dp01 down ---- samphan at Tue 18-07-2017 16:13:56 ----
[18-07-2017 14:20:12] HOST ALERT: esw-dp01;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ทราบข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ TOT กำลังดำเนินการเกี่ยวกับ ground ที่ตู้ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ทำให้ต้องดับไฟฟ้าในตู้เครือข่าย

SL
[18-07-2017 14:20:12] esw-dp01 down ---- samphan at Tue 18-07-2017 16:15:04 ----
[18-07-2017 15:09:32] HOST ALERT: esw-dp01;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.34 ms

downtime 49 mins

คาดว่าเจ้าหน้าที่ TOT ดำเนินการแล้วเสร็จ

SL
[18-07-2017 14:20:12] esw-dp01 down ---- samphan at Tue 18-07-2017 16:15:45 ----
[18-07-2017 15:13:42] HOST ALERT: esw-dp01;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เครือข่ายดาวน์อีกครั้ง

SL
[18-07-2017 14:20:12] esw-dp01 down ---- samphan at Tue 18-07-2017 16:40:03 ----
[18-07-2017 15:53:42] HOST ALERT: esw-dp01;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.37 ms

***Case closed***
Cause: TOT work onsite caused power down
Solution: TOT finished work
Total downtime: 40 mins

บันทึกลงไฟล์ excel แต่ไม่คิด KPI เนื่องจากเป็นการกระทำของ TOT

SL