รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[17-11-2017 17:15:36] sw-SAB wisw-SAB DOWN ---- kosol.p at Fri 17-11-2017 17:54:05 ----
[17-11-2017 17:15:36] HOST ALERT: sw-SAB;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[17-11-2017 17:13:46] HOST ALERT: wisw-SAB;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

สอบถามไฟฟ้ากับรปภ ทราบว่าไฟฟ้าไม่ได้ดับ
คาดว่าเป็นปัญหาภายในตู้ rack ของตึก SAB
[17-11-2017 17:15:36] sw-SAB wisw-SAB DOWN ---- kosol.p at Fri 17-11-2017 18:21:17 ----
[17-11-2017 18:07:46] HOST ALERT: sw-SAB;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.65 ms
[17-11-2017 18:07:56] HOST ALERT: wisw-SAB;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.58 ms

ระบบกลับมาปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ

downtime: 52m
[16-11-2017 11:30:16] DRM612A down ---- suntaree.n at Thu 16-11-2017 12:13:24 ----
[16-11-2017 11:30:16] HOST ALERT: DRM612A;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งผู้ดูแลแล้ว 
SR# 20030
  
SN.
[16-11-2017 11:30:16] DRM612A down ---- tipaporn.p at Fri 17-11-2017 12:09:09 ----
down 2 ช่วง คือ

# ช่วงที่ 1
[16-11-2017 11:30:16] HOST ALERT: DRM612A;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[16-11-2017 13:11:56] HOST ALERT: DRM612A;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 9.68 ms

guaranteed downtime: 1 hr 41 min

# ช่วงที่ 2
[16-11-2017 13:48:16] HOST ALERT: DRM612A;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[17-11-2017 10:00:26] HOST ALERT: DRM612A;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 3.98 ms

guaranteed downtime: 4 hr 12 min
non-guaranteed downtime: 16 hr

cause: port 9 of switch is out-of-order
solution: move to port 10 of switch instead

SR#20036 

TI
[16-11-2017 11:13:06] PKT-UniNet down ---- suntaree.n at Thu 16-11-2017 11:52:31 ----
[16-11-2017 11:13:06] HOST ALERT: PKT-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งเจ้าหน้าที่ภูเก็ตตรวจสอบ  

SN.
[16-11-2017 11:13:06] PKT-UniNet down ---- suntaree.n at Thu 16-11-2017 12:03:42 ----
[16-11-2017 11:56:46] HOST ALERT: PKT-UniNet;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 9.69 ms

guaranteed downtime: 43 mins
non guaranteed downtime: -
cause: ไม่ทราบสาเหตุ
solution: อัพเอง

SR# 20028 

SN.
[15-11-2017 22:32:16] dhcp-icc down ---- samphan at Wed 15-11-2017 22:47:13 ----
[15-11-2017 22:32:16] HOST ALERT: dhcp-icc;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

รอผู้รับผิดชอบตรวจสอบพรุ่งนี้

SL
[15-11-2017 22:32:16] dhcp-icc down ---- suntaree.n at Thu 16-11-2017 08:51:16 ----
แจ้งผู้ดูแลตรวจสอบแล้ว

SN.
[15-11-2017 22:32:16] dhcp-icc down ---- suntaree.n at Thu 16-11-2017 10:18:06 ----
[16-11-2017 09:47:36] HOST ALERT: dhcp-icc;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms

guaranteed downtime: 1 hr 19 mins
non guaranteed downtime:  9 hr 58 mins
cause: คาดว่าหนูกัดสาย lan
solution: เปลีี่ยนสาย lan เส้นใหม่

SR#20022 

SN.
[14-11-2017 19:31:06] FLAPPING ALERT: FFMS3LW3;STARTED ---- nattika.h at Tue 14-11-2017 20:17:56 ----
[14-11-2017 19:31:06] HOST FLAPPING ALERT: FFMS3LW3;STARTED; Host appears to have started flapping (23.0% change > 20.0% threshold)

รอประสานเจ้าหน้าที่ วจก. ทำการตรวจสอบในเวลาทำการต่อไป

NH
[14-11-2017 19:31:06] FLAPPING ALERT: FFMS3LW3;STARTED ---- nattika.h at Tue 14-11-2017 22:23:21 ----
[14-11-2017 19:46:46] HOST ALERT: FFMS3LW3;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-11-2017 19:58:26] HOST ALERT: FFMS3LW3;UP;SOFT;10;PING OK - Packet loss = 83%, RTA = 461.53 ms
[14-11-2017 20:14:06] HOST ALERT: FFMS3LW3;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-11-2017 20:17:46] HOST ALERT: FFMS3LW3;UP;SOFT;4;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.36 ms
[14-11-2017 21:40:36] HOST ALERT: FFMS3LW3;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-11-2017 21:46:56] HOST ALERT: FFMS3LW3;UP;SOFT;6;PING OK - Packet loss = 70%, RTA = 1266.59 ms
[14-11-2017 22:18:06] HOST ALERT: FFMS3LW3;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

NH
[14-11-2017 19:31:06] FLAPPING ALERT: FFMS3LW3;STARTED ---- ponpitak.s at Wed 15-11-2017 10:44:07 ----
[15-11-2017 06:35:26] HOST FLAPPING ALERT: FFMS3LW3;STOPPED; Host appears to have stopped flapping (4.1% change < 5.0% threshold)

*** ปิด case ***
สาเหตุ : ไม่ทราบ
แก้ไข : n/a
เริ่ม down เวลา 14-11-2017 19:31 เริ่ม up เวลา 15-11-2017 06:35
downtime ในเวลาประกัน ไม่มี , นอกเวลาประกัน 11ชม. 4 นาที
[13-11-2017 05:22:06] RCG1FC08 down ---- samphan at Mon 13-11-2017 12:30:41 ----
[13-11-2017 05:22:06] HOST ALERT: RCG1FC08;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ตรวจสอบและรีเซ็ตพอร์ตแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องส่งเจ้าหน้าทีไปแก้ไขหน้างาน

SL
[13-11-2017 05:22:06] RCG1FC08 down ---- samphan at Mon 13-11-2017 12:42:40 ----
[13-11-2017 08:08:26] HOST ALERT: RCG1FC03;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

รวมทั้ง RCG1FC03 unstable ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช่นกัน

SL
[13-11-2017 05:22:06] RCG1FC08 down ---- suntaree.n at Thu 16-11-2017 12:47:51 ----
[15-11-2017 21:06:46] HOST ALERT: RCG1FC08;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[16-11-2017 11:01:06] HOST ALERT: RCG1FC08;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 30.27 ms

downtime in guarantee periods: 2h 31m
downtime in non guarantee periods: 11h 24m
cause: มดทำรังบริเวณพอร์ต lan ของ AP
solution: ทำความสะอาด AP และ สาย lan

SN.