รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[23-05-2017 16:48:40] esw-c2 down ---- haruthai.s at Tue 23-05-2017 16:58:47 ----
[23-05-2017 16:48:40] HOST ALERT: esw-c2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ตามประกาศ
+++++++++++++++++++++++
เรียนผู้ใช้บริการเครือข่ายทุกท่าน

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:30 - 17:30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับเครือข่ายแกนหลักในหลาย ๆ ส่วน ซึ่งอาจจะต้องมีการรีบูตสวิตช์หลักของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ในบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
+++++++++++++++++++++++

HS
[23-05-2017 16:48:40] esw-c2 down ---- haruthai.s at Tue 23-05-2017 19:46:54 ----
ปิดเคส (ยกเลิก esw-c2) และไม่กระทบบริการ

HS
[21-05-2017 12:10:10] esw-wlan-NTR down อีกครั้ง ---- samphan at Sun 21-05-2017 12:44:47 ----
[21-05-2017 12:10:10] HOST ALERT: esw-wlan-NTR;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[21-05-2017 12:09:50] HOST ALERT: wisw8-NTR;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

อุปกรณ์ดาวน์อีกครั้ง เมื่อรีเซ็ตพอร์ตและ Media converter ก็ยังไม่อัพ ทำให้บริการ PSU WiFi คณะทรัพยากรธรรมชาติดาวน์ทั้งหมด คาดว่าอาจเป็นสาเหตุอุปกรณ์ที่ปลายทางขัดข้อง รอเข้าตรวจสอบวันทำการ

SL

ใช้ SR #18688 เดิม
[21-05-2017 12:10:10] esw-wlan-NTR down อีกครั้ง ---- suntaree.n at Mon 22-05-2017 12:20:32 ----
[22-05-2017 10:57:50] HOST ALERT: esw-wlan-NTR;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 12.72 ms
[22-05-2017 10:57:40] HOST ALERT: wisw8-NTR;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.88 ms

***Case closed***
Cause: media converter เสีย
Total downtime in guaranteed period:  27 mins
Total downtime in non-guaranteed period: 21 hrs 30 mins

บันทึกลงไฟล์ excel และคิด KPI

SN.
[20-05-2017 08:44:20] esw-wlan-NTR down ---- haruthai.s at Sat 20-05-2017 09:04:27 ----
[20-05-2017 08:44:20] HOST ALERT: esw-wlan-NTR;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[20-05-2017 08:51:10] HOST ALERT: wisw8-NTR;UNREACHABLE;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ทำให้บริการเครือข่ายไร้สายของคณะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้
สอบถามรปภ. คณะฯ แล้วทราบว่า ระบบไฟฟ้าปกติ

HS
[20-05-2017 08:44:20] esw-wlan-NTR down ---- samphan at Sun 21-05-2017 11:37:42 ----
[21-05-2017 10:36:20] HOST ALERT: esw-wlan-NTR;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 13.46 ms

[21-05-2017 10:36:30] HOST ALERT: wisw8-NTR;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.01 ms

อุปกรณ์อัพแล้วหลังจากลองรีเซ็ตพอร์ตอุปกรณ์ระหว่างทางทั้งหมด รวมทั้งรีเซ็ต Media converter อีกครั้งหลังจากได้ทำการรีเซ็ตไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ไม่ได้ผล

การบริการเครือข่ายไร้สายในพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติกลับเป็นปกติอีกครั้ง

***Case closed***
Cause: N/A
Solution: Reset relating equipment ports and media converter
Total downtime in non-guaranteed period: esw-wlan-NTR 25 hrs 52 mins, wisw8-NTR 25 hrs 45 mins

บันทึกลงไฟล์ excel แต่ไม่คิด KPI เนื่องจากอยู่นอกเวลารับประกัน

SL

SR #18688
[18-05-2017 15:10:40] radius-trg down ---- haruthai.s at Thu 18-05-2017 15:20:34 ----
[18-05-2017 15:10:40] HOST ALERT: radius-trg;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[18-05-2017 15:12:10] SERVICE ALERT: nas01;SNMP-ACC-TRG-RADIUS-ALIVE;CRITICAL;SOFT;1;SNMP CRITICAL - *"stopped"*
[18-05-2017 15:15:20] SERVICE ALERT: nas01;SNMP-AUTH-TRG-RADIUS-ALIVE;CRITICAL;SOFT;1;SNMP CRITICAL - *"stopped"*

HS
[18-05-2017 15:10:40] radius-trg down ---- haruthai.s at Thu 18-05-2017 15:27:22 ----
บริการกลับสู่สภาวะปกติแล้ว
[18-05-2017 15:22:30] HOST ALERT: radius-trg;UP;SOFT;10;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.36 ms

ทราบจากเจ้าหน้าที่วิทยาเขตว่า ไฟฟ้าขัดข้องเฉพาะจุด

downtime: 12 mins

HS
[18-05-2017 15:10:40] radius-trg down ---- haruthai.s at Thu 18-05-2017 16:10:24 ----
down อีกครั้ง
[18-05-2017 16:04:00] HOST ALERT: radius-trg;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

HS
[18-05-2017 15:10:40] radius-trg down ---- haruthai.s at Thu 18-05-2017 16:24:52 ----
[18-05-2017 16:21:10] HOST ALERT: radius-trg;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.37 ms

downtime: 17 mins

HS
[17-05-2017 11:03:20] sw-dorm7 DOWN ---- kosol.p at Wed 17-05-2017 11:25:14 ----
[17-05-2017 11:03:20] HOST ALERT: sw-dorm7;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนสาย Fiber ไปใช้งานเส้นทางใหม่


KP
[17-05-2017 11:03:20] sw-dorm7 DOWN ---- ponpitak.s at Wed 17-05-2017 14:49:55 ----
เป็นรายการเดียวกับ SR#18636 ซึ่งคุณสัมพันธ์ได้ช่วยปิด case ให้แล้ว
[17-05-2017 08:28:00] pcache, wcache1, wcache2, wcache3 DOWN ---- kosol.p at Wed 17-05-2017 08:57:43 ----
[17-05-2017 08:41:30] HOST ALERT: pcache;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[17-05-2017 08:28:00] HOST ALERT: wcache1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[17-05-2017 08:28:00] HOST ALERT: wcache2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[17-05-2017 08:33:10] HOST ALERT: wcache3;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งผู้ดูแล รอตรวจสอบ


KP
[17-05-2017 08:28:00] pcache, wcache1, wcache2, wcache3 DOWN ---- kosol.p at Wed 17-05-2017 09:55:08 ----
[17-05-2017 09:32:30] HOST ALERT: pcache;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.04 ms
[17-05-2017 09:33:10] HOST ALERT: wcache1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.10 ms
[17-05-2017 09:33:10] HOST ALERT: wcache2;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.38 ms
[17-05-2017 09:32:50] HOST ALERT: wcache3;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.07 ms

SR#18658

ผู้ดูแลแจ้งว่าอาร์ดดิสก์ใกล้จะเสีย  แต่แก้ได้แล้ว

Downtime pcache: 51m
Downtime wcache1,wcache2: 1h 5m
Downtime wcache3: 59m


KP