รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[22-09-2018 10:24:52] nagios2 ไม่สามารถติดต่อ ISPref & UniNetref ได้ ---- tipaporn.p at Sat 22-09-2018 10:35:12 ----
[22-09-2018 10:24:52] HOST ALERT: ISPref;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[22-09-2018 10:24:52] HOST ALERT: UniNetref;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เบื้องต้น ทดสอบใช้ 4G เปิดเว็บ www.psu.ac.th (192.100.77.111), www.cc.psu.ac.th (202.12.74.237) , clib.psu.ac.th (192.100.77.163) ได้ตามปกติ อาจจะมีปัญหากับ ADSL ที่ใช้ในการทดสอบเข้าถึงจากภายนอกมหาวิทยาลัย

TI
[22-09-2018 10:24:52] nagios2 ไม่สามารถติดต่อ ISPref & UniNetref ได้ ---- tipaporn.p at Sat 22-09-2018 11:07:55 ----
ทดสอบจาก https://www.us.ntt.net/support/looking-glass/ เพื่อดูว่า BGP route ยังสามารถเห็นจากภายนอกได้ปกติหรือไม่
ทดสอบครั้งที่ 1
Query Results:
Router: Bangkok - TH 
Command: show route table inet.0 protocol bgp 192.100.77.111 terse 

inet.0: 748738 destinations, 10501571 routes (746850 active, 11 holddown, 927085 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

A V Destination    P Prf  Metric 1  Metric 2 Next hop    AS path
* ? 192.100.77.0/24  B 170    120               4651 9931 9464 I
 unverified                    >129.250.2.222

{master}

ทดสอบครั้งที่ 2
Query Results:
Router: Bangkok - TH 
Command: show route table inet.0 protocol bgp 202.12.73.142 terse 

inet.0: 748859 destinations, 10499555 routes (746882 active, 107 holddown, 926782 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

A V Destination    P Prf  Metric 1  Metric 2 Next hop    AS path
* ? 202.12.73.0/24   B 170    120               4651 9931 9464 I
 unverified                    >129.250.2.222

{master}

พบว่ายังเห็นตามปกติ ดังนั้น ปัญหาที่ nagios2 แจ้งเตือน น่าจะเป็นกับผู้ให้บริการ ADSL มากกว่า จึงไม่กระทบบริการแต่อย่างใด ไม่ปัญหาในรายการ downtime

TI
[22-09-2018 10:24:52] nagios2 ไม่สามารถติดต่อ ISPref & UniNetref ได้ ---- tipaporn.p at Sat 22-09-2018 11:31:34 ----
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ TOT ADSL มาตรวจสอบ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7420-0698 โดยอ้างอิงหมายเลข Y7424xxxx เจ้าหน้าที่ของ TOT ADSL ตรวจสอบเบื้องต้นและแจ้งว่าชุมสายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.3 มีปัญหาทำให้ ทุกเลขหมายในชุมสายนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด

SR# 22608

TI
[19-09-2018 18:00:57] SRT-UniNet DOWN ---- nattawut.w at Wed 19-09-2018 18:18:57 ----
[19-09-2018 18:00:57] HOST ALERT: SRT-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เนื่องจากเป็นเวลานอกทำการจึงไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ UniNet ได้ ซึ่งจะต้องติดตามต่อในวันและเวลาทำการ

รายการนี้ไม่กระทบ KPI เพราะยังมีเส้นทางสำรอง ไม่กระทบบริการ

NW
[19-09-2018 18:00:57] SRT-UniNet DOWN ---- nattawut.w at Wed 19-09-2018 19:34:52 ----
[19-09-2018 18:57:47] HOST ALERT: SRT-UniNet;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.62 ms

downtime: 57 m
cause: unknown
solution: n/a

link up เองโดยไม่ทราบสาเหตุ

SR# 22595  

NW
[18-09-2018 19:10:07] AGI03 DOWN ---- nattika.h at Tue 18-09-2018 22:30:43 ----
[18-09-2018 19:10:07] HOST ALERT: AGI03;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

NH
[14-09-2018 18:17:47] PKT-UniNet DOWN ---- nattawut.w at Fri 14-09-2018 20:22:55 ----
[14-09-2018 18:17:47] HOST ALERT: PKT-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เนื่องจากเป็นเวลานอกทำการจึงไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ UniNet ได้ ซึ่งจะต้องติดตามต่อในวันและเวลาทำการ

รายการนี้ไม่กระทบ KPI เพราะยังมีเส้นทางสำรอง ไม่กระทบบริการ

NW
[14-09-2018 18:17:47] PKT-UniNet DOWN ---- nattawut.w at Fri 14-09-2018 20:26:29 ----
[14-09-2018 20:13:57] HOST ALERT: PKT-UniNet;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 8.39 ms

downtime: 1 h 56 m
cause: unknown
solution: n/a

link up เองโดยไม่ทราบสาเหตุ

SR# 22551

NW
[13-09-2018 04:59:17] AP XN4-LRC-L11bA1 down ---- samphan at Thu 13-09-2018 11:40:53 ----
[13-09-2018 04:59:17] HOST ALERT: XN4-LRC-L11bA1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่าตัวอุปกรณ์หลุดจากฝ้าเพดานเมื่อคืนนี้ มาพบตอนเช้าจึงได้ถอดออก รอเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯไปแก้ไข

ผู้ดูแลแจ้งว่าจะได้ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

SL
[13-09-2018 04:59:17] AP XN4-LRC-L11bA1 down ---- nattawut.w at Thu 13-09-2018 15:49:04 ----
[13-09-2018 15:39:37] HOST ALERT: XN4-LRC-L11bA1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.31 ms

เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่

downtime: 10 h 41 m
Non-Guarantee > 3h31m
Guarantee > 7h10m

SR #22525

NW
[12-09-2018 05:00:37] XN8-LRC-L14aA2 flapping ---- suntaree.n at Wed 12-09-2018 15:23:02 ----
[12-09-2018 05:00:37] HOST ALERT: XN8-LRC-L14aA2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

SR# 22523 

SN.
[12-09-2018 05:00:37] XN8-LRC-L14aA2 flapping ---- sakorn.h at Wed 12-09-2018 16:46:52 ----
[12-09-2018 14:45:07] SERVICE ALERT: XN8-LRC-L14aA2;HTTPS;OK;HARD;3;HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 411 bytes in 0.024 second response time

SH.
2097
[12-09-2018 05:00:37] XN8-LRC-L14aA2 flapping ---- sakorn.h at Wed 12-09-2018 16:48:57 ----
Downtime

Start > 05.00 AM
End > 02.45 PM

>>> Sum <<<
Non-Guarantee > 3h30m
Guarantee > 6h15m

Sol > Reset by VT.

SH.
2097