ตรวจสอบการใช้ หรือแก้ไขปัญหาเครือข่าย

(Check Network Usage or Resolve Network Problems)

- เริ่มต้น ให้ผู้ใช้ลองเปิดเว็บ net.psu.ac.th ถ้าหากเปิดไม่ได้ ให้ผู้ใช้ติดต่อจนท.ประจำหอพัก เพื่อตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น
- แต่หากเปิดเว็บ net.psu.ac.th ได้ แต่ยังมีปัญหาการใช้งานออกไปนอกมอ. แสดงว่า ปัญหาอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ นอกหอพัก 8-11 ให้ติดต่อแจ้งปัญหาไปยัง จนท.ศูนย์คอมฯ โดย แจ้งปัญหาผ่าน SYSAID
แจ้งปัญหาผ่านอีเมลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Send your problem via e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)