เรียน ผู้ใช้บริการ
ระบบตรวจสอบประเภทเว็ปไซต์บนเครื่องป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายของมหาวิทยาลัยใช้ฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยอัตโนมัติจากผู้ผลิต บางครั้งระบบฯ ปิดกั้นเว็บไซต์ผิดพลาด ขอให้ผู้ใช้แจ้งปรับปรุงการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนดังนี้

 

1. เมื่อได้รับแจ้งว่าถูกปิดกั้นให้คลิกที่ "please click here"  หรือ "กรุณาคลิกที่นี่" ดังรูป


2. ปรากฏหน้าเว็บแจ้งชื่อเว็บไซต์ ประเภทเว็บไซต์ปัจจุบันให้ทราบ คลิกที่ปุ่ม "Click Here" ดังรูป
3. ถ้าปรากฏหน้าเว็บแจ้งข้อความดังรูป แสดงว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเพิ่งได้รับการแจ้งแก้ไขไปไม่นาน หรือเขาไม่อนุญาตให้แก้ไข
4. ถ้าปรากฏหน้าเว็บให้แจ้งแก้ไขประเภทเว็บไซต์ได้ ผู้แจ้งป้อนข้อมูลดังนี้ ช่อง 1 ป้อนชื่อผู้แจ้งภาษาอังกฤษ ช่อง 2 ป้อนข้อความ "Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand" ช่อง 3 ป้อนอีเมลผู้แจ้ง ช่อง 4 คลิกเลือกประเภทเว็บไซต์ใหม่ที่แนะนำ หรือ ไม่ต้องคลิกเลือก ช่อง 5 ป้อนอักษรสุ่มให้เหมือนกับที่แสดงในภาพด้านซ้าย สุดท้ายคลิกปุ่ม "Submit" เพื่อส่งคำร้อง ดังรูป


 

 

5. คำร้องขอจะถูกส่งไปยังผู้ผลิต ซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขระบบ โดยจะมีเมลแจ้งผลกลับไปยังผู้แจ้ง แต่หากผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กรุณาส่งคำขอบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid 

http://help.psu.ac.th
โดยเลือกหัวข้อ ส่งคำขอการบริการ
จากนั้น เลือกรายการด่วน Web Page Blocked และให้ข้อมูล URL
พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นในการเข้าถึง Web site ที่ถูกปิดกั้น

หรือติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ

ขอขอบคุณที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลเวปไซต์