รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[26-09-2020 21:32:34] sw-swimming , sw4_12_Conference , wisw-ICC-TC11, TC12 down ---- visit.t at Sat 26-09-2020 22:32:24 ----
[26-09-2020 21:32:34] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[26-09-2020 21:33:44] SERVICE ALERT: sw4_12_Conference;HTTP;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL - Packet loss = 100%
[26-09-2020 21:34:44] HOST ALERT: wisw-ICC-TC11;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[26-09-2020 21:35:34] HOST ALERT: wisw-ICC-TC12;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ปล.แจ้งเจ้าหน้าที่ แก้ไขในวันเวลาราชการถัดไป

VT
[26-09-2020 21:32:34] sw-swimming , sw4_12_Conference , wisw-ICC-TC11, TC12 down ---- haruthai.s at Sun 27-09-2020 11:18:26 ----
[27-09-2020 01:50:44] HOST ALERT: sw-swimming;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 10.26 ms

non guaranteed downtime: 4 hrs 20 mins
cause: unknown
solution: n/a

HS
[26-09-2020 05:47:44] sw-dorm7 unreachable ---- haruthai.s at Sat 26-09-2020 08:52:28 ----
[26-09-2020 05:47:44] HOST ALERT: sw-dorm7;UNREACHABLE;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

คาดว่าเกิดจากเหตุไฟฟ้าดับ/ตกช่วงสั้นๆ แต่เมื่อไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ sw-dorm7 ยังไม่อัพในขณะที่อุปกรณ์อัพแล้ว
รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวันเวลาทำการต่อไป

HS
[25-09-2020 08:30:14] PSU-BKK down ---- tipaporn.p at Fri 25-09-2020 09:01:05 ----
[25-09-2020 08:30:14] HOST ALERT: PSU-BKK;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุว่า down จริง หรือไม่มีคนมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน

TI
[25-09-2020 08:30:14] PSU-BKK down ---- tipaporn.p at Fri 25-09-2020 09:53:02 ----
ทราบว่า สำนักงานปิด ไม่มีคนปฏิบัติงานที่หน่วยประสานงาน

SR# 28385

TI
[22-09-2020 16:01:24] CLIB3A08 DOWN ---- nattika.h at Tue 22-09-2020 22:04:03 ----
[22-09-2020 16:01:24] HOST ALERT: CLIB3A08;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

รอประสานผู้ดูแลในวันทำการถัดไป

SR# 28290 

NH
[22-09-2020 16:32:34] FECO1HL1 DOWN ---- nattika.h at Tue 22-09-2020 22:03:02 ----
[22-09-2020 16:32:34] HOST ALERT: FECO1HL1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

รอประสานผู้ดูแลในวันทำการต่อไป

SR# 28290 

NH
[20-09-2020 13:08:45] PKT-UniNet down ---- samphan at Sun 20-09-2020 13:26:37 ----
[20-09-2020 13:08:45] HOST ALERT: PKT-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

SL
[20-09-2020 13:08:45] PKT-UniNet down ---- tipaporn.p at Mon 21-09-2020 17:03:40 ----
# duration 1

[20-09-2020 13:08:45] HOST ALERT: PKT-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[20-09-2020 14:25:35] HOST ALERT: PKT-UniNet;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 8.16 ms

guaranteed downtime: 1 hr 17 min

# duration 2

[20-09-2020 14:36:05] HOST ALERT: PKT-UniNet;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[21-09-2020 08:58:45] HOST ALERT: PKT-UniNet;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.99 ms

guaranteed downtime: 2 hr 22 min
non-guaranteed downtime: 16 hr


total guaranteed downtime: 3 hr 39 min
total non-guaranteed downtime: 16 hr