รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[19-10-2018 10:03:20] radius-srt, dc-srt DOWN ---- nattawut.w at Fri 19-10-2018 10:43:00 ----
[19-10-2018 10:00:40] HOST ALERT: dc-srt;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

[19-10-2018 10:03:20] HOST ALERT: radius-srt;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งผู้รับผิดชอบ รับทราบแล้ว เบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ  By Pass Firewall

SR # 22852

NW
[19-10-2018 10:03:20] radius-srt, dc-srt DOWN ---- nattawut.w at Fri 19-10-2018 11:46:45 ----
[19-10-2018 11:26:30] HOST ALERT: dc-srt;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.76 ms

[19-10-2018 11:28:30] HOST ALERT: radius-srt;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.91 ms

***Case closed***
Total downtime in guaranteed period: 1 hrs 26 mins

NW
[14-10-2018 16:29:20] wisw-FMS_1 DOWN ---- kosol.p at Sun 14-10-2018 16:41:29 ----
[14-10-2018 16:29:20] HOST ALERT: wisw-FMS_1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[14-10-2018 16:29:20] wisw-FMS_1 DOWN ---- kosol.p at Sun 14-10-2018 16:45:04 ----
[14-10-2018 16:42:30] HOST ALERT: wisw-FMS_1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.46 ms

Downtime : 13 m
[13-10-2018 15:53:10] DRM3132A DOWN ---- prateep.k at Sat 13-10-2018 16:21:12 ----
DRM3132A  DOWN	[13-10-2018 16:14:10]	0d 0h 20m 5s	PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[13-10-2018 15:53:10] DRM3132A DOWN ---- kosol.p at Sun 14-10-2018 13:01:30 ----
[13-10-2018 16:19:40] HOST ALERT: DRM3132A;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 21.60 ms

Downtime : 26 m
[13-10-2018 14:22:30] MGT03 Down ---- prateep.k at Sat 13-10-2018 15:44:33 ----
MGT03 DOWN	[13-10-2018 14:22:30]	0d 0h 12m 7s	PING CRITICAL - Packet loss = 100%

รอยกเลิกการให้บริการ
[12-10-2018 06:00:30] pcache wcache1 wcache2 wcache3 DOWN ---- kosol.p at Fri 12-10-2018 10:52:47 ----
[12-10-2018 06:00:30] HOST ALERT: pcache;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[12-10-2018 06:01:00] HOST ALERT: wcache1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[12-10-2018 06:01:00] HOST ALERT: wcache2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[12-10-2018 06:01:00] HOST ALERT: wcache3;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งเจ้าหน้าที่ และทราบว่าเครื่องรีบูทเองและไม่สามารถสตาร์ท VM ได้

[12-10-2018 09:00:10] HOST ALERT: pcache;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.43 ms
[12-10-2018 08:56:50] HOST ALERT: wcache1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.15 ms
[12-10-2018 08:56:50] HOST ALERT: wcache2;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.46 ms
[12-10-2018 08:56:51] HOST ALERT: wcache3;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.11 ms

pcache
Downtime in guarantee periods : 30m
Downtime in non guarantee periods : 2h 30m


wcache1 wcache2 wcache3
Downtime in guarantee periods : 26m
Downtime in non guarantee periods : 2h 29m
[10-10-2018 16:30:10] radius-srt down ---- samphan at Wed 10-10-2018 16:55:31 ----
[10-10-2018 16:30:10] HOST ALERT: radius-srt;DOWN;SOFT;1;check_ping: Invalid hostname/address - radius.surat.psu.ac.th

SL
[10-10-2018 16:30:10] radius-srt down ---- samphan at Wed 17-10-2018 13:46:37 ----
[10-10-2018 17:45:10] HOST ALERT: radius-srt;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.91 ms

***Case closed***
Cause: Power problem caused server down
Solution: N/A
Total downtime: 1 hr 45 mins

บันทึกลงไฟล์ excel แต่ไม่คิด KPI เนื่องจากเกิดจากปัญหาระบบไฟฟ้า

SL