รายการอุปกรณ์เครือข่ายเสียล่าสุด 6 รายการ

[14-08-2018 16:31:15]XN4-LRC-L4A5 down ---- suntaree.n at Tue 14-08-2018 16:40:16 ----
[14-08-2018 16:31:15] HOST ALERT: XN4-LRC-L4A5;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

SR#22220  

SN.
[10-08-2018 15:28:50]AP LRC ตึกA ชั้น 9-12 ไม่สามารถใช้งานได้ ---- suntaree.n at Fri 10-08-2018 16:56:33 ----
[10-08-2018 15:28:50] HOST ALERT: XN8-LRC-L9aA1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[10-08-2018 15:33:10] HOST ALERT: XN8-LRC-L10aA1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[10-08-2018 15:33:20] HOST ALERT: XN8-LRC-L10aA2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[10-08-2018 15:33:20] HOST ALERT: XN8-LRC-L11aA1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[10-08-2018 15:33:20] HOST ALERT: XN8-LRC-L12aA1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[10-08-2018 15:33:20] HOST ALERT: XN8-LRC-L12aA2;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

คาดว่าเป็นที่ INJ 8 port รอตรวจสอบเช้าวันอังคาร ที่ 24 ก.ย. 61

SN.
[10-08-2018 15:28:50]AP LRC ตึกA ชั้น 9-12 ไม่สามารถใช้งานได้ ---- suntaree.n at Tue 14-08-2018 14:05:47 ----
[14-08-2018 09:04:15] HOST ALERT: XN8-LRC-L10aA1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 90%, RTA = 0.43 ms
[14-08-2018 09:06:05] HOST ALERT: XN8-LRC-L11aA1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms
[14-08-2018 09:06:05] HOST ALERT: XN8-LRC-L12aA1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.05 ms
[14-08-2018 09:04:15] HOST ALERT: XN8-LRC-L12aA2;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 50%, RTA = 0.40 ms

เหลือ XN8-LRC-L9aA1 คาดว่าเป็นที่สาย Lan รอตรวจสอบอีกครั้ง 

Downtime in guarantee periods: 1 hrs 31 mins
Downtime in non guarantee periods: 88 hrs 27 mins
cause: Injector 8 port เสีย
SR # 22196

SN.
[10-08-2018 15:28:50]AP LRC ตึกA ชั้น 9-12 ไม่สามารถใช้งานได้ ---- suntaree.n at Tue 14-08-2018 15:44:31 ----
[14-08-2018 14:48:55] HOST ALERT: XN8-LRC-L9aA1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.87 ms

Downtime in guarantee periods: 7 hrs 47 mins
Downtime in non guarantee periods: 88 hrs 27 mins
cause: AP hang

SN.
[07-08-2018 07:33:00]XN8-LRC-L9aA1 down ---- suntaree.n at Tue 07-08-2018 10:41:13 ----
[07-08-2018 07:33:00] HOST ALERT: XN8-LRC-L9aA1;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

ตรวจสอบพบปัญหา AP วนลูป >reset AP ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

SN.
[07-08-2018 07:33:00]XN8-LRC-L9aA1 down ---- suntaree.n at Fri 10-08-2018 11:25:30 ----
[10-08-2018 09:42:50] HOST ALERT: XN8-LRC-L9aA1;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.41 ms

เปลี่ยน XN8 ตัวใหม่ ไม่คิด KPI เนื่องจากมี AP อื่นในพื้นที่ให้บริการทดแทน

SN.
[06-08-2018 04:41:30] sw-swimming DOWN ---- kosol.p at Mon 06-08-2018 09:25:14 ----
[06-08-2018 04:41:30] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งผู้ดูแลตรวจสอบ  รอเข้าไปตรวจสอบ

KP
[06-08-2018 04:41:30] sw-swimming DOWN ---- tipaporn.p at Mon 06-08-2018 18:56:39 ----
ทราบว่า สาเหตุเกิดจากเบรกเกอร์ทริป ซึ่งทางศูนย์กีฬาได้แจ้งช่างแล้ว ยังสาเหตุของการทริปไม่พบ

TI
[06-08-2018 04:41:30] sw-swimming DOWN ---- sakorn.h at Tue 07-08-2018 10:16:32 ----
[06-08-2018 19:01:10] HOST ALERT: sw-swimming;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.20 ms

SH.
2097
[06-08-2018 04:41:30] sw-swimming DOWN ---- sakorn.h at Tue 07-08-2018 10:18:42 ----
Downtime

Start > 04:41 AM
End > 07:01 PM

Sum > 14h20m
[06-08-2018 04:41:30] sw-swimming DOWN ---- suntaree.n at Tue 07-08-2018 10:45:02 ----
[07-08-2018 09:27:20] HOST ALERT: sw-swimming;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
[07-08-2018 09:27:10] SERVICE ALERT: sw-swimming;telnet;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

คาดว่าเป็นที่สาเหตุเดิม คือ เบรกเกอร์ทริป 

SN.
[06-08-2018 04:41:30] sw-swimming DOWN ---- suntaree.n at Fri 10-08-2018 16:22:18 ----
[07-08-2018 11:23:10] HOST ALERT: sw-swimming;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.18 ms

Downtime in guarantee periods: 1 hr 56 mins
Downtime in non guarantee periods: -
cause: เบรกเกอร์ทริป
SR# 22136

SN.
[03-08-2018 17:23:20] esw-dent;DOWN ---- kosol.p at Fri 03-08-2018 18:59:08 ----
[03-08-2018 17:23:20] HOST ALERT: esw-dent;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

[03-08-2018 18:24:30] HOST ALERT: esw-dent;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.35 ms

downtime : 59m
[25-07-2018 13:24:20] mon-trg & www.trang down ---- tipaporn.p at Wed 25-07-2018 15:12:44 ----
[25-07-2018 13:24:20] HOST ALERT: mon-trg;DOWN;SOFT;1;PING CRITICAL - Packet loss = 100%
			
พบว่า www.trang.psu.ac.th ก็ down เช่นกัน

C:\Users\TI>nslookup www.trang.psu.ac.th
Server: rcs.psu.ac.th
Address: 192.100.77.10

Non-authoritative answer:
Name:  www.trang.psu.ac.th
Address: 192.168.224.4


C:\Users\TI>nslookup mon-trg.psu.ac.th
Server: rcs.psu.ac.th
Address: 192.100.77.10

Non-authoritative answer:
Name:  mon-trg.psu.ac.th
Address: 192.168.224.88

ทดสอบเปิดเว็บดังกล่าว จากเครือข่าย net 192.168.2.x พบว่าไม่สามารถเปิดได้

[25-07-2018 14:25:30] SERVICE ALERT: mon-trg;TCP8080-ALIVE;OK;HARD;1;TCP OK - 0.004 second response time on 192.168.224.88 port 8080

จากการสอบถามในภายหลังทราบว่า เกิดจากสวิตช์ data center ที่ host ของ VM เชื่อมต่ออยู่ hang

รายการนี้ไม่นับ KPI เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบ

TI